„Szlachetne zdrowie – siła w aktywności”

„Szlachetne zdrowie – siła w aktywności”

Projekt polegający przeprowadzeniu wśród młodzieży szkolnej warsztatów pn „Wakacyjna Szkoła Liderów”. W ramach tego projektu młodzież poznała zasady pisania wniosków grantowych, sposoby funkcjonowania grupy, radzenia sobie z konfliktami w zespole, możliwościami działania i realizowania własnych marzeń (kształtowania własnego potencjału  i rozwoju). W ramach zajęć młodzież przygotowała wstępne wersje projektów, które zostaną złożone w ramach ogłoszonych stosownych konkursów. Uczestnicy wzięli udział w opracowaniu i przygotowaniu pozostałych elementów projektu a mianowicie – Gminnego Turnieju Piłki Nożnej – Dzikich Piątek, Mistrzostw Gminy w Lotki, Rodzinnego Crossu rowerowego oraz biegu przełajowego „Bieg po zdrowie” – stanowiącego kontynuację (uzupełnienie) ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. Na realizacje projektu przekazane zostały środki w ramach dotacji udzielone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.