Kontakt

Stowarzyszenie Sympatyków Babic „Impuls”

32-551 Babice, ul. Zakopiańska 23
email: impuls.babice@interia.pl  

KRS 0000177338 z dnia 22 października 2003
NIP – 628 -20-58-248;   REGON – 356765698
Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. o/Chrzanów
64 1600 1462 1026 1124 1000 0002