Strona Główna

STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW BABIC „IMPULS”

Forma organizacji: Stowarzyszenie
Siedziba: 32-551 Babice, ul. Zakopiańska 23
e-mail: impuls.babice@interia.pl
tel.: 604 640 341
Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS 0000177338 z dnia 22 października 2003
NIP – 628 -20-58-248
REGON – 356765698
Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. o/Chrzanów 64 1600 1462 1026 1124 1000 0002

Zarząd w składzie:

  • Katarzyna Martyka– Prezes Zarządu
  • Zdzisław Bachowski – Wiceprezes Zarządu
  • Beata Rusek – Sekretarz

Cele statutowe i realizowane zadania:

Rozwijanie więzi społecznych i ogólnoludzkich łączących mieszkańców i sympatyków Babic, a także planowanie i organizowanie działań gospodarczych, kulturalnych i społecznych dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju wsi oraz stałego podnoszenia poziomu życia jej mieszkańców.

W zakresie działalności stowarzyszenia jest: działalność charytatywno–opiekuńcza, prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznych; upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki; zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania; inicjowanie i wspieranie działań z zakresu promowania i kultywowania, tradycji kulturowych, zwyczajów ludowych i dorobku historycznego, działalność doradczą dla społeczeństwa – doradztwo prawne , podatkowe, konsulting itp.; wspieranie innych inicjatyw społecznych; podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Zwracamy się do wszystkich chętnych do podjęcia współpracy, młodzież i dorosłych, którzy chcą aby gmina Babice tętniła życiem. Stowarzyszenie Sympatyków Babic „Impuls” jest otwarte na wszelką inicjatywę serdecznie zapraszamy więc do współpracy i wspierania działań Stowarzyszenia.