Dostępność

Informacje dla osób niepełnosprawnych odwiedzających nas w siedzibie:

Siedziba Stowarzyszenia Sympatyków Babic „IMPULS” znajduje się w Babicach, przy ul. Zakopiańskiej 23. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami – częściowo bez barier architektonicznych:

 • pomieszczenia na parterze,
 • szerokie drzwi wejściowe,
 • toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przed budynkiem (nieoznaczone).

Istnieje możliwość zapewnienia (po wcześniejszym poinformowaniu nas drogą telefoniczną, w tym SMS: 604 640 341, email: impuls.babice@interia.pl lub poprzez Messenger):

 • tłumacza języka migowego,
 • asystenta, dla osób mających trudności w widzeniu.

Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016) ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Stowarzyszeniu.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.).

Informacje dla odwiedzających stronę internetową:

Strona www Stowarzyszenia Sympatyków Babic „IMPULS” spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Na stronie został dodany skrypt ułatwiający przeglądanie strony osobom niepełnosprawnym. Skrypt ten jest przygotowany w języku polskim, przez co jest łatwy w użyciu dla osób nie znających języka obcego. Ikona skryptu znajduje się po prawej stronie okna przeglądarki wycentrowanej w pionie. Po kliknięciu w ikonę skryptu, lub naciśnięciu kombinacji na klawiaturze CRTL+U dostępne będzie okno z ułatwieniami.

Ułatwienia na stronie www.impuls.babice.pl:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) – 4 stopnie,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie – 4 stopnie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • podświetlenia linków,
 • powiększenie kursora.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Stowarzyszenie zapewnia wstęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez pracowników/wolontariuszy/członków Stowarzyszenia.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Stowarzyszenie zapewnia obsługę
w formie określonej w tym wniosku.

W przypadku wniosku dotyczącego obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami
w pomieszczeniu zlokalizowanym bezpośrednio przy wejściu do budynku Stowarzyszenia pracownik/wolontariusz/członek realizujący usługę schodzi do klienta. Wniosek o ten rodzaj obsługi można zgłosić za pośrednictwem telefonicznie/SMS: 604 640 341, za pośrednictwem wiadomości e-mail: impuls.babice@interia.pl lub za pomocą komunikatora typu Messenger.

Na https://impuls.babice.pl/?page_id=1875 dostępna jest informacja o działalności Stowarzyszenia w tekście łatwym do czytania.