„Wszystko co nam w sercu gra – edycja II”

„Wszystko co nam w sercu gra – edycja II”

Celem projektu była aktywizacja dzieci i młodzieży do twórczego spędzania wolnego czasu w ten sposób dostarczając im pomysł na kreowanie własnych osobowości. Projekt wyraźnie wskazywał na niebezpieczeństwo jakie niosą ze sobą nałogi – był artystyczną formą protestu w walce z uzależnieniami i jednoczesną afirmacją życia. Dofinansowanie ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach projekty wydana została płyta „Metamorfoza” – autorski materiał Ewy Piwowarczyk – uczestniczki I edycji projektu „Wszystko co nam w sercu gra”