„Miejsca znane i nieznane”

„Miejsca znane i nieznane”

Warsztaty fotograficzne w trakcie, których uczestnicy poznali zasady i techniki fotografii, sposoby tworzenia kompozycji, kadrowania. Poznali zasady obróbki zdjęć na podstawowym programie komputerowym do obróbki zdjęć. W trakcie projektu uwieczniono szereg miejsc na terenie gminy Babice charakterystycznych dla terenów wiejskich. Pokazano ciekawy a zarazem nie upiększany, naturalny obraz współczesnej wsi polskiej. Projekt został współfinansowany z Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 1950 zł.