Szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Babice

Zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Babice na temat metod, źródeł pozyskiwania środków na działalność statutową w ramach ogólnopolskich i lokalnych konkursów grantowych oraz umiejętność pisania, realizacji  i rozliczania wniosków. Szkolenie prowadziła Pani Anna Spurek – certyfikowana trenerka Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie – konsultant RoSzeEFS w Małopolsce. Szkolenie odbyło się w pracowniach szkoły podstawowej w Babicach. Inicjatorką szkolenia była Pani Katarzyna Martyka. I szkolenie odbyło się 16 marca 2007 roku o godz. 17.00. II spotkanie z tego cyklu miało miejsce 23 marca 2007 o godz. 17.00 również w szkole w Babicach.