“Słowiańska duszo moja”

“Słowiańska duszo moja”

Projekt współfinansowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w kwocie 4 500 zł. W ramach projektu zrealizowano warsztaty dziennikarskie dla młodzieży z terenu gminy Babice. Projekt został opracowany przez grupę Młodzi Liderzy w ramach jednego z elementów projektu „Szlachetne zdrowie – siła w aktywności” związanego z szkoleniem na temat pisania wniosków grantowych i ich realizacji. Projekt trwał 5 miesięcy.