„Wyspa odkrywców”

„Wyspa odkrywców”

Realizator: Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS”

Miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Czas realizacji: 01 lipca 2009 roku – 25 czerwca 2010 roku

Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

Cel projektu: wspieranie rozwoju dzieci z obszarów wiejskich poprzez zmniejszanie dysproporcji w zakresie korzystania z nowoczesnych metod nauczania, pomocy dydaktycznych oraz dostępu do nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.