„Mój jest ten kawałek podłogi”

„Mój jest ten kawałek podłogi”

Celem projektu było zaktywizowanie grupy młodzieży poprzez utworzenie klubu, gdzie mogą spędzać czas wolny, prezentować i rozwijać swoje umiejętności, podejmować działania na rzecz społeczności lokalnej. W trakcie projektu wyremontowaliśmy część starej świetlicy i tam powstał klub. Współorganizacja z Gminnym Ośrodkiem Kultury I Sportu w Babicach.