„I nie święci garnki lepią”

„I nie święci garnki lepią”

Przeznaczony dla dzieci, które w czasie ferii zimowych pozostały w domu. Podczas realizacji projektu dzieci wzięły udział w warsztatach garncarskich. Garncarstwo to zawód w Babicach już nie wykonywany. Dzieci zapoznały się z techniką pracy w glinie i odwiedziły fabrykę ceramiki w Woli Filipowskiej. W ten sposób zagospodarowaliśmy czas wolny dzieciom, które spędziły go w sposób pożyteczny i ciekawy. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury I Sportu w Babicach.