„Bądźmy bezpieczni”

„ Bądźmy bezpieczni”

Realizowana ze środków przyznanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach. W trakcie kampanii zorganizowaliśmy spotkania dla dorosłych i dzieci poświęcone  samoobronie i bezpieczeństwu. Efektem było poszerzenie świadomości mieszkańców na temat obrony własnej, prawa, bezpiecznego zachowania np. na ulicy. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie zorganizowaliśmy spotkanie dla dzieci na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.