„Wszystko co nam w sercu gra”

„Wszystko co nam w sercu gra”

Współfinansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 6 900,00 zł. Celem projektu była aktywizacja dzieci i młodzieży do twórczego spędzania wolnego czasu w ten sposób dostarczając im pomysł na kreowanie własnych osobowości. Projekt wyraźnie wskazywał na niebezpieczeństwo jakie niosą ze sobą nałogi – był artystyczną formą protestu w walce z uzależnieniami i jednoczesną afirmacją życia. Dofinansowanie ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.