Nowe komputery do zajęć dla seniorów

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Cyfrowe Kluby Seniora w kwocie 20 000,00 zł zakupiono 5 laptopów.

Zakupiony sprzęt posłuży w przyszłości seniorom m.in. do realizacji zajęć z zakresu obsługi nowych technologii.