Wieczór kolęd w skansenie w Wygiełzowie

To był piękny wieczór, w pięknym miejscu z przepięknym wykonaniem kolęd i pastorałek!

Nasz babicki chór zachwycił chyba każdego!

Wieczór kolęd zrealizowano w ramach inicjatywy wolontariackiej realizowanej w ramach projektu”Kulturalnie pod Lipowcem!” dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.

❤️❤️❤️ Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w jego organizację:

  • chórowi przy parafii w Babicach pod przewodnictwem Haliny Wiatrak – Matyskiel wraz z grupą inicjatywną,
  • gminie Babice,
  • Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec,
  • Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Babicach,
  • Stowarzyszeniu “Podzamcze”,
  • Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów “Wesoła Jesień”
  • Kołu Gospodyń Wiejskich w Olszynach! ❤️❤️❤️