Projekt “Aktywny czas dla seniora!”

Od 13 października do 31 grudnia 2022 roku nasze stowarzyszenie realizować będzie dla osób w wieku powyżej 60 roku życia projekt “Aktywny czas dla seniora”. Seniorzy będą mogli brać udział w warsztatach rękodzieła i kulinarnych oraz w gimnastyce.

Projekt dofinansowano ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Gmina Babice współpracuje przy realizacji projektu.