Kulturalnie pod Lipowcem!

Od 01 sierpnia do 31 grudnia 2022 r. realizowany jest projekt „Kulturalnie pod Lipowcem!”.

W ramach projektu będą realizowane:

  • 3 ARANŻACJE UTWORÓW dla chóru, który śpiewa przy kościele w Babicach,
  • WARSZTATY WOKALNE dla osób, które śpiewają w w/w chórze,
  • 2 INICJATYWY, których organizacją zajmą się sami mieszkańcy gminy Babice w grupach złożonych z 3 mieszkańców gminy Babice. Środki finansowe na zrealizowanie inicjatyw będą zapewnione w budżecie projektu.

Wartość dofinansowania: 15 000,00 zł

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.