“Tradycyjnie pod Lipowcem!” – projekt

Od 01 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. realizowany będzie projekt “Tradycyjnie pod Lipowcem!” mający na celu doposażenie Kół Gospodyń Wiejskich gminy Babice w tradycyjne katanki charakterystyczne dla regionu Małopolski Zachodniej oraz realizację inicjatyw przez wolontariuszy z zakresu edukacji regionalnej lub promujących dziedzictwo kulturowe Małopolski.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego we współpracy z gminą Babice.