Babickie Forum Seniorów

21 lipca br. zorganizowano i przeprowadzono Babickie Forum Seniorów, w którym udział wzięło po 2-3 przedstawicieli danego sołectwa gminy Babice, łącznie 18 osób. Tematem przewodnim Forum było “WOLONTARIAT JAKO FORMA AKTYWNOŚCI SENIORÓW”, w trakcie którego poruszono m.in. takie tematy jak: znaczenie wolontariatu w życiu seniorów, dobre praktyki wolontariatu seniorów, potrzeby społeczności lokalnych i rola seniorów w ich zaspokajaniu oraz wypracowano pomysły na kolejne działania wolontariackie seniorów na rzecz gminy Babice i jej mieszkańców.

Forum realizowane było w ramach projektu “Czas dla seniora!” dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.

Projekt realizowany we współpracy z gminą Babice.