Ziele w tradycji ludowej

“Ziele w tradycji ludowej” to czwarta inicjatywa realizowana ze środków projektu “Mały Uniwersytet Tradycji II” dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego, a realizowanego we współpracy z gminą Babice.

W ramach jej działań zrealizowane zostały warsztaty poświęcone ziołom święconym zgodnie z tradycją 15 sierpnia w Święto Matki Boskiej Zielnej. Uczestnicy mieli możliwość nauczenia się ich rozpoznania, poznać miejsca ich występowania na terenie naszej miejscowości, zastosowań w medycynie ludowej i gospodarstwie domowym, sposobem wykonania zielników. Druga część warsztatów odbyła się w dniu 12 sierpnia br.  i dotyczyła  bukietów zielnych święconych w święto Matki Boskiej Zielnej-15 sierpnia. Uczestnicy zapoznali  się z tradycją święcenia bukietów, sposobem ich wykonywania. W warsztatach wzięło udział 20 osób. Dla najmłodszych uczestników warsztatów zorganizowany został konkurs na zielnik. 10 chętnych osób otrzymało antyramy i materiały papiernicze zakupione w ramach inicjatywy i z nich przygotowało zielniki. Przygotowane obrazy-zielniki wzięły udział w konkursie „Zioła naszych łąk i pól”. Zielniki w antyramach zaprezentowane zostały podczas spotkania podsumowującego. Każda zielnik został oceniony przez grupę inicjatywną pod względem estetyki wykonania poprawności zaprezentowanych w niej ziół. Wykonane zielniki zostały nagrodzone drobnymi upominkami zakupionymi ze środków inicjatywy.

Drugim działaniem naszej inicjatywy było zorganizowanie w dniu 15 sierpnia br. wyjazdu na coroczny konkurs bukietów zielnych do Rudna. W wyjeździe wzięło udział 21 mieszkańców gminy Babice, w tym młodsze pokolenie pod opieką swoich rodziców. Uczestnicy wyjazdu wraz z wykonanymi przez siebie bukietami wzięli udział w konkursie na tradycyjny bukiet zielny. Uczestniczka warsztatów Marysia Lelito została jedną z laureatów tego konkursu i otrzymała wyróżnienie. Uczestnicy wyjazdu otrzymali drobny poczęstunek m.in. wykonany przez grupę inicjatywną z zakupionych art. spożywczych.