Projekt „Pierwsze kroczki z angielskim III”

Minął drugi miesiąc realizacji projektu „Pierwsze kroczki z angielskim III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W grudniu dzieci poznały nazwy części ciała, a użytym kontekstem była łazienka, jej wyposażenie i czynności higieniczne. Dzieci wykonywały odpowiednie czynności różnymi częściami ciała, bawiły się w różne zabawy z wykorzystaniem ruchów i dotykania części ciała.

Dzieci poznały też słownictwo związane z zimą, m.in. omawiane było zjawisko zamarzania wody. W ramach ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej dzieci wykonywały eksperyment, obserwując jak trzymany w ciepłej dłoni lód zamienia się w wodę. W ramach tematyki zimowej dzieci poznały też nazwy ciepłych ubrań oraz słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Dzieci przystrajały choinkę, bawiły się w Świętego Mikołaja, odgrywając scenki dawania i przyjmowania prezentów.

We wszystkich grupach dzieci śpiewały piosenki i recytowały wierszyki, utrwalały słownictwo w różnych zabawach, w tym ruchowych, wykonywały prace plastyczne.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Sympatyków Babic “IMPULS”

Poręczenia prawidłowej realizacji projektu udzieliło Centrum Edukacyjne Proteuss z Jaworzna.