Podziękowanie!

Stowarzyszenie Sympatyków Babic “IMPULS” serdecznie dziękuje Firmie cateringowej Antidotum z Alwerni za bezinteresowne zaangażowanie w przygotowanie III Światecznego Zamieszania.

Zaoferowany catering pozwolił na wzbogacenie smakowo tego wyjątkowego świątecznego wydarzenia!

Państwa pomoc traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i społecznej odpowiedzialności.