Szkolenie dla rodziców

W dniu 26 września 2011 roku odbyło się szkolenie dla rodziców dzieci uczestniczących w projekcie “Małymi kroczkami angielski poznamy III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie pozwoliło rodzicom na zapoznanie się z metodami i technikami wykorzystywanymi do prawidłowego rozwoju potencjału jezykowego dzieci. Uczestnicy zapewnione mieli wyżywienie oraz materiały informacyjne. Szkolenie miało charakter warsztatowy.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Sympatyków Babic “IMPULS”

Poręczenia prawidłowej realizacji projektu udzieliło Centrum Edukacyjne Proteuss z Jaworzna.