Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Od stycznia br. bezpłatne konsultacje psychologiczne odbywają się w:

  • Klubie RADAR przy ul. Zakopiańskiej 23, 32-551 Babice
  • Bibliotece MOKSiR w Chełmku, Aleja Parkowa 16, 32-660 Chełmek.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji psychologicznych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.impuls.babice.pl i odesłanie skanu na adres: konsultacje.psychologiczne@interia.eu

Psycholog skontaktuje się z Państwem po otrzymaniu formularza i ustali ich termin.

Liczba godzin konsultacji ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Do pobrania: