Projekt “Aktywni z kulturą i tradycją!”

Od 01 maja do 31grudnia 2023 r. realizowany będzie projekt “Aktywni z kulturą i tradycją”.

W ramach projektu przeprowadzone będą warsztaty wokalne dla chóru parafialnego w Babicach.

Zorganizowane będą dwa wydarzenia kulturalne, gdzie chór z Babic wystąpi w ich trakcie:

  • Wieczornica Patriotyczna
  • Wieczór Kolęd

Mieszkańcy gminy Babice będą mogli sami wymyślić min. 2 działania z zakresu kultury lub edukacji regionalnej i je samodzielnie zrealizować w ramach inicjatywy.

Na realizację inicjatywę otrzymają środki finansowe z projektu. Zrealizowane będą min 3 inicjatywy.

Wydany będzie kalendarz “Z tradycją przez cały rok”. Na zdjęciach do kalendarza zaprezentowane będą przez mieszkańców gminy Babice dawne zwyczaje, tradycje, obrzędy. W kalendarzu znajdą się również ich opisy. Zdjęcia wykonane będą przez fotografa na terenie skansenu w Wygiełzowie.

Tekst łatwy do czytania – informacja o projekcie