Nowy projekt “Wolontariat 60+”

Od 01 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. realizowany będzie projekt “Wolontariat 60+” mający na celu wzmocnienie działającego przy Stowarzyszeniu Sympatyków Babic “IMPULS” Klubu Wolontariusza oraz rozwój wolontariatu seniorów na terenie gminy Babice.

Działania projektu obejmować będą:

  • realizację 7 inicjatyw senioralnych w ramach wolontariatu,
  • szkolenie dla wolontariuszy,
  • wyjazd integracyjny dla wolontariuszy,
  • wydanie kalendarza “Wolontariat – mój sposób na aktywność 60+”,
  • doposażenie Klubu Wolontariusza w termosy oraz lodówki turystyczne.