Projekt “Czas dla seniora!”

Od 01 maja – 28 lipca 2022 r. Stowarzyszenie Sympatyków Babic “IMPULS” we współpracy z gminą Babice będzie realizowało projekt “Czas dla seniora!”

W projekcie mogą brać seniorzy (osoby mające ukończony 60 rok życia) zamieszkałe na terenie gminy Babice.

W ramach projektu realizowane będą:

  • warsztaty rękodzieła/kulinarne,
  • gimnastyka dla seniorów.