Kontakt

Stowarzyszenie Sympatyków Babic „Impuls”

32-551 Babice, ul. Zakopiańska 23
email: impuls.babice@interia.pl  

KRS 0000177338 z dnia 22 października 2003
NIP – 628 -20-58-248;   REGON – 356765698
Konto: BS Chrzanów o/Babice
10 8444 0008 0010 0110 3438 0001