Zakończenie projektu “Bezpieczne korytarze”

Zakończył się projekt “Bezpieczne korytarze” realizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Babic “Impuls”. Szkoła w Babicach oraz szkoła w Zagórzu zostały wyposażone w gry korytarzowe i podwórkowe, co poprawi bezpieczeństwo uczniów w trakcie przerw lekcyjnych. Zakup gier był możliwy dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w kwocie 25 000 zł w ramach prowadzonej przez PZU akcji Pomoc To Moc.
Dziękujemy PZU za wsparcie naszej inicjatywy!